Ekonomi

AstraZeneca, BREZTRI için Faz III KOAH denemesini başlattı

WILMINGTON, Del. – AstraZeneca, inhale üçlü tedavisi BREZTRI AEROSPHERE®’in kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda ciddi kardiyopulmoner olayları azaltmadaki etkinliğini araştırmak için ATHLOS Faz III klinik çalışmasının başladığını duyurdu.

Bu çalışma, budesonid, glikopironyum ve formoterol fumaratı (BGF) birleştiren bir tedavinin, alevlenme öykülerine bakılmaksızın yüksek kardiyopulmoner risk altında olan KOAH hastalarında sağlık durumu ve sağkalım üzerindeki potansiyel etkisinin ilk kez araştırılmasına işaret etmektedir.

ATHLOS çalışması, BGF üçlü tedavisini ICS/LABA (budesonide/formoterol fumarate) veya plasebo ile karşılaştırmayı amaçlayarak katılımcılara doz vermeye başlamıştır. Çalışma, KOAH’lı bireyler için genel sağlık ve hayatta kalma beklentilerinin önemli göstergeleri olan hiperinflasyon ve egzersiz dayanıklılık süresi dahil olmak üzere kardiyopulmoner parametrelerdeki değişiklikleri değerlendirecektir.

Dünya çapında yaklaşık 391 milyon kişiyi etkileyen KOAH, hem pulmoner hem de kardiyak olay riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Hastalık, şiddetli alevlenmeler ve kardiyak komplikasyonlarla ilişkisi nedeniyle önde gelen bir ölüm nedenidir. Yine AstraZeneca tarafından yürütülen THARROS çalışması, BGF üçlü tedavisinin kardiyopulmoner risk faktörlerine sahip KOAH hastaları üzerindeki etkisini değerlendiren bir başka Faz III çalışmadır.

THARROS çalışmasının önde gelen araştırmacılarından Dr. Fernando Martinez, KOAH için tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde bu tür çalışmaların önemini vurguladı. Olumlu sonuçların, ciddi kardiyopulmoner olayları azaltmak için tek inhaler, üçlü kombinasyon tedavisinin kullanımını destekleyen kritik kanıtlar sağlayabileceğini ve alevlenme öyküsü olmayan hastalar için sonuçları potansiyel olarak iyileştirebileceğini belirtti.

AstraZeneca Başkan Yardımcısı Sharon Barr, şirketin KOAH’ın önde gelen bir ölüm nedeni olarak ele alınması konusundaki kararlılığını vurguladı ve THARROS çalışmasının kardiyopulmoner riski yönetmede üçlü tedavinin potansiyelini gösterebileceğini umduğunu ifade etti.

BREZTRI AEROSPHERE® şu anda ABD, AB, Çin ve Japonya dahil olmak üzere 75’ten fazla ülkede KOAH tedavisi için onaylanmıştır. Çalışmanın bulguları, özellikle yüksek kardiyopulmoner risk taşıyan hastalarda olmak üzere, KOAH’ın gelecekteki yönetimi açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Bu makale AstraZeneca’nın basın açıklamasına dayanmaktadır.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu